Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Danas (25.09. 2023) u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je dodjela certifikata polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za čitanje osmanskih dokumenata koji je trajao u periodu 03.07.-25.09.2023. godine. Organizacija kursa rezultat je saradnje Univerziteta u Sarajevu - Orijentalnog instituta i Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu) iz Ankare. Kurs predstavlja nastavak saradnje na tom projektu započetom prošle godine, a predavač je prof. dr. Hatice Oruç sa Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari. 

Dodjeli certifikata su prisustvovali Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić te direktori Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo.

Kurs su pohađali polaznici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu: Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Filozofskog fakulteta, zatim Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo. 

   

  

  

Dana 06.09.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut su posjetile direktorica Historijskog arhiva Sarajeva Ismeta Džigal – Berkovac - viši arhivist i mr. sci. Aleksandra Pijuk – Pejčić - viši arhivist iz Službe za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama.

S direktorom Orijentalnog instituta dr. Aladinom Husićem razgovaralo se o stanju i zaštiti arhivske građe u registraturama, te neophodnim mjerama za njeno adekvatno vođenje i zbrinjavanje. Osim toga, razgovaralo se i o drugim mogućnostima saradnje.

  

U organizaciji Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu) iz Ankare u povodu 100. godišnjice prvog Kongresa turske ekonomije (Türkiye İktisat Kongresi 1923) u gradu Izmiru, domaćinu prvog kongresa, od 19. do 21. jula održan je značajan naučni skup "Kongres turske ekonomije" uz učešće velikog broja historičara.

Na kongresu je sudjelovao i  direktor Univerziteta u Sarajevu – Orijentalnog instituta, dr. Aladin Husić s izlaganjem pod naslovom: "16. Yüzyılın ortalarında Saraybosna’dakı sosyo-ekonomık koşullar hakkında" (O socio-ekonomskim prilikama u Sarajevu sredinom 16. stoljeća)

U saradnji Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu - TTK) iz Ankare i Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu započeo je novi ciklus specijalizacijskog kursa osmanskog turskog jezika. Kurs izvodi prof. dr. Hatidže Oruč (Hatice Oruç) sa Univerziteta u Ankari, Fakulteta za jezik, historiju i geografiju. Profesorica Oruč drži kurs osmanskog turskog jezika za uposlenike Orijentalnog instituta i drugih srodnih ustanova koje baštine arhivsku i rukopisnu građu iz osmanskog razdoblja (Institut za historiju UNSA, Filozofski fakultet UNSA, Gazi Husrev-begova biblioteka, Historijski arhiv grada Sarajeva). Nastavak je to prošlogodišnjeg kursa koji je također održan u ljetnom tromjesečnom periodu (početak jula – kraj septembra). Iz tehničkih razloga kurs će se ove godine odvijati u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke.