Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Promocija

 

Javno predstavljanje časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju 67/2017 i knjige akademika Esada Durakovića "Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i turskom jeziku: poetološki pristup".

Promotori:

Dr. Amina Šiljak-Jesenković

Dr. Elma Korić

Prof.dr. Munir Mujić

Prof dr. Munir Drkić

Moderator: dr. Madžida Mašić

Predstavljanje će biti upriličeno u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, 02.04.2019. u 11:00.

POZIVNICA za web

ois logo aktuelnosti

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 10.1.1. Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu (1 izvršilac) sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 19.11.2018. godine, te je bio otvoren do 03.12.2018. godine

Na Konkursu za stručnog saradnika za oblast Historija osmanskog perioda na Konkursu raspisanom u novembru 2018. godine, odlukom Senata UNSA primljen je kandidat Mr. Emina Mostić.