Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Biblioteka Orijentalnog instituta je specijalna biblioteka poluzatvorenog tipa, čiji je zadatak da prikuplja, obrađuje i čuva bibliotečku građu. Namijenjena je prvenstveno saradnicima Orijentalnog instituta. Usluge biblioteke mogu koristiti i drugi istraživači iz srodnih institucija, profesori, studenti i učenici. Istraživačima i studentima iz inostranstva za korištenje biblioteke je potrebna saglasnost uprave Instituta.

Bibliotečki fond je nakon stradanja znatno obnovljen zahvaljujući donacijama mnogih ustanova i pojedinaca. Razmjenom vlastitih izdanja sa srodnim institucijama u zemlji i svijetu, sakupljen je niz respektabilnih časopisa i značajnih izdanja domaćih i stranih institucija kulturnog i naučnog karaktera. Među prvim donatorima su bili prof. dr. Fuat Sezgin, direktor Instituta za historiju arapsko-islamskih nauka u Frankfurtu i Vlada Kraljevine Švedske te brojni donatori iz Turske, kao što su: Türk Cumhuriyet Kültür Bakanligi. Çocuk Vakfi, IRCICA koja je uz vlastita izdanja donirala i biblioteku preminulog prof. dr. Ahmeda Ateşa, Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü i dr. Među donatorima se izdvajaju prof. dr. Thomas D. Goodrich sa Indiana University of Pennsylvania te kolege iz Bibliotheque Nationale iz Pariza sa svojim izdanjima. Gosp. Jeff Spurr iz SAD je preko fondacije SABRA posredovao u doniranju biblioteke nedavno preminule prof. dr. Kathleen Burril, kao i biblioteke prof. Alana Fishera. Referentna literatura na perzijskom jeziku donirana je od strane Ambasade IR Iran, Kulturnog Centra IR Iran i Instituta «Ibn Sina», te Nacionalne biblioteke IR Iran. U aprilu 2013. godine posredstvom TIKA-e ustupljena su kompletna izdanja časopisa Belleten, Belgeler, brojna izdanja Türk Tarih Kurumu i Türk Dil Kurumu iz Ankare. Značajan udio u bibliotečkom fondu čine i donacije bivših stručnih i naučnih saradnika mr. Ešrefa Kovačevića, dr. Adema Handžića, Bisere Nurudinović, kao i ostalih uposlenika ove institucije.

Poseban fond predstavlja poklonjena biblioteka Hamida Hadžibegića koja broji 1079 naslova i 114 primjeraka različitih historijskih časopisa.

Trenutno biblioteka broji oko 11340 bibliotečkih jedinica iz područja historije osmanskog perioda, orijentalnih jezika i književnosti, umjetnosti i različitih naučnih područja na bosanskom, turskom, perzijskom, arapskom, engleskom, njemačkom, francuskom i drugim jezicima, te oko 260 naslova domaće i strane periodike.

Biblioteku vodi Mubera Bavčić, dipl. orijentalista.

Biblioteka je za vanjske korisnike otvorena  radnim danima od 9 do 11 h.

Članarina za kalendarsku godinu iznosi 10,00 KM.