Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 23.1.1. stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda (2 izvršioca) sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 03.09.2018. godine, te je bio otvoren do 18.09.2018. godine.

Od dva predložena kandidata izbor je prošao samo mr. Amer Maslo.

U slučaju predloženog kandidata mr. Emine Mostić Senat je donio odluku o njenom neizboru zato što ne ispunjava uvjete konkursa raspisanog 3.9.2018. godine. 

Očekuje se ponovno raspisivanje Konkursa za upražnjenu jednu poziciju stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda.