Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: Uredba), (,,Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/19 21/19 ), Odluke Vijeća Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-549/19 od 26.08.2019. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-550/19 od 26.08.2019. godine. godine, a  u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe, Komisija donosi

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA

PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME,  A NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE  ZA RADNO MJESTO HIGIJENIČAR-KURIR

(Tekst Poslovnika)   Poslovnik_o_radu_Komisije_za_provodjenje_pprocedure_Javnog_oglasa__rm_kurir_higijenicar___03.10.2019._GODINE.pdf